kim? jeb ''kas ir māksla?'' Laikmetīgās mākslas centrs tika dibināts 2009. gadā. Caur piedāvātajām noteikta žanra laika pavadīšanas iespējām – izstādēm, lekcijām, diskusijām, lasītavu, publikācijām – domājam par vārdu "konteksts" un "diskurss" labskanības un jēgas celšanu iespējami dažādos mērogos. Sabiedrībai piemītoši uzskati, idejas un paši to paudēji – mākslinieki, teorētiķi, kuratori, tulki, filozofi un muzeji – ir neatņemami komponenti kim? mākslas, teorijas un diskusiju rosinošo pasākumu veidošanā.

Kopš 2009. gada ir organizētas pāri par 150 latviešu un ārvalstu mākslinieku izstādes, kā arī tiek kopta tradīcija rīkot regulāras, ieinteresētai auditorijai atvērtas lekcijas, seminārus, lasījumus un performances. Izstādes un saistīto notikumu programma tiek veidota sadarbojoties ar vieskuratoriem un citām institūcijām.

2010. gada nogalē ir aizsākts darbs pie ilgtermiņa projekta – dažādu mākslas teorijai un kritikai veltītu tekstu un tulkojumu izstrāde, kā arī citu iespiedumu publicēšana.


kim? Laikmetīgās mākslas centrs (Ofiss)
Adrese: "DarbaVieta", Blaumaņa iela 34-1, LV-1011, Rīga
E-pasts:
kim@kim.lv

 

Renāte Prancāne / Izpilddirektore
renate.prancane@kim.lv / Mob. +371 22006382

Zane Onckule / Programmas direktore
zane.onckule@kim.lv / Mob. +371 26537438

Dita Birkenšteina / Projektu vadītāja
dita.birkensteina@kim.lv / Mob. +371 26521982

Klinta Roga / Projektu vadītāja
klinta.roga@kim.lv / Mob. +371 25994635

Harita Maniņa / Informācijas koordinatore
harita.manina@kim.lv / Mob. +371 28360142

Zane Čulkstēna / Dibinātāja

 

Rekvizīti:
Biedrība „KIM?”
Maskavas iela 12/1
Rīga, LV-1050, Latvija
Reģ. Nr. 40008128175
Swedbank, HABALV22
Konta Nr. LV93HABA0551021167138 

kim?